Årsmøte 2021 saksdokumenter


Vedlagt ligger saksliste og saksdokumenter til årsmøtet i Blindleia CK

Møtet avholdes som tidligere meldt 15.02.2021 kl 18:00 på eTeateret, Børge Trulssønsgate 9, 4790 Lillesand.

Velkommen!