Seeding – hva og hvorfor


På en del av ritt kan man ved påmelding velge å bruke seeding. Hva det er – og hvorfor man skal bry seg om det er kanskje ikke sånn umiddelbart innlysende. På de fleste landeveisritt er det vanlig at man selv gjør en vurdering av hvor fort man regner med å kunne gjennomføre distansen og melder seg opp i en gruppe som har en estimert fart i tråd med dette. Spesielt de større grusrittene har valgt å gjøre det på en annen måte for å sikre en best mulig gjennomføring.

Seedingen brukes for å rangere de ulike deltakerne slik at man kan sende ut de raskeste først og på den måten redusere antall forbikjøringer i løypa. For deg som deltaker har det også den fordelen at du blir satt opp i en startpulje med deltakere som har en antatt styrke lik din egen. Det blir lettere å finne en gruppe du kan kjøre sammen med og kanskje også noen som kan øke farten noe slik at sjansen for å oppnå en god tid i rittet øker.

En annen praktisk konsekvens blir også at man får startet rittet noe tidligere og ikke må vente så lenge på å komme igang.

Så – Hvilket grunnlag brukes som seeding?

For å ta utgangspunkt i de tre største grusrittene/offroad (Birkebeinerrittet, Nordsjørittet og Grenserittet) så gjøres det noe forskjellig.

Birkebeinerrirttet har en søknadsprosess hvor ritt som ønsker å være seedingsgrunnlag må sende inn en søknad. Resultater oppnådd i Birkebeinerrittet og Fredagsbirken de siste 5 år teller som grunnlag, mens det for andre ritt kun er årets resultat som gjelder. Årets liste er ikke helt klar enda, men i 2014 var resultat fra både Grenserittet og Nordsjørittet godkjent som seeding til Birkebeinerrittet.

 

Nordsjørittet har et relativt enkelt oppsett for hvilke ritt som godkjennes for seeding for årets ritt. Det er som følger

  • Nordsjørittet 2012, 2013 og 2014
  • Birkebeinerrittet 2012, 2013 og 2014
  • Fredagsbirken 2012, 2013 og 2014
  • Grenserittet 2012, 2013 og 2014
  • Garborgriket Rundt 2013, 2014 og 2015
  • Montebellorittet 2014 og 2015. Drammen
    Du må oppgi din TurrittID på påmeldingen Montebellorittet
  • Hårfagrerittet 2014
Grenserittet har en større liste med ritt som godkjennes for seeding. Listen for 2015 er ikke klar enda, men om man går inn på seedingkalkulatoren deres ser man nokså lett hvordan seeding regnes ut og hvilke ritt som lå til grunn i fjor. Trolig vil listen være noenlunde lik også i år. Man kan her «prøve ut» ulike resultater fra andre ritt for å se hvordan de vil slå ut i forhold til seeding.
For å være sikker på at man blir riktig seedet må man oppgi de ID’ene man har fra ulike ritt.
Birkebeinerrittet bruker BIRK ID
Nordsjørittet bruker TURRITT ID (samme id nummer som eksempelvis brukes på Colorline Setesdal Tour)
Grenserittet bruker GRENSE ID

Legg igjen en kommentar