Invitasjon til Kick-Off 2019 (EOÅ avlyst)


Styret inviterer til Kick-Off 2019! Se link under

Det annonserte Ekstraordinært årsmøtet går ut og er avlyst. Se linker under.

Vær obs på at det ble en feil i tidspunkt for Kick-Off sendt ut på mail. Riktig tid for start av Kick-Off er kl 19:00

Invitasjon til Kick-Off 2019