Innkalling til årsmøte i Blindleia Cykleklubb


Styret innkaller herved til årsmøte i Blindleia Cykleklubb.

Årsmøtet avholdes den 08.02.2023 kl 1800 2. etasje i LIL-Klubbhuset..

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 18.01.2023 til post@bck.no. Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://bck.no og email.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret