Innkalling til årsmøte i Blindleia Cykleklubb


Styret innkaller herved til årsmøte i Blindleia Cykleklubb.

Årsmøtet avholdes den 15.02.2022 kl 1800 på e-teateret. Kun kaffe/te/mineralvann som servering
pga smittevern.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 26.01.2020 til
post@bck.no Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på http://bck.no og email.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og
ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om
stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Det tas forbehold om COVID-19 situasjonen. Om situasjonen blir slik at årsmøtet ikke lar seg
gjennomføre fysisk den 15. februar, blir møtet utsatt eller gjort digitalt.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret