En presisering av draktreglene


Blindleia-CK--Bike-Elite-Shirt

Vi har nylig fått en melding fra NCF Region Sør om draktregler. Det presiseres, sitat:

Ved mangelfull oppfølging og etterlevelse av gjeldende regler kan det få konsekvenser både for ryttere og klubb.

Det henvises til NCF sin hjemmeside. Her henvises det igjen til et dokument angående informasjon om draktregler. I kortform sies det her:

  • Aktive ritt: du skal bruke klubbens drakt
  • Turritt: har du helårslisens skal du bruke klubbens drakt
  • Ansvaret ligger hos klubben og rytterne selv
  • Feil bruk av drakt kan gi reaksjoner i form av startnekt og bøter, til klubb og rytter.

Gjeldende draktregler fra NCF ligger her. Del 3 omhandler rytternes bekledning.

Det er i tillegg et Turrittreglement for Landevei og Terreng. Der heter det i §2:

Ryttere med helårslisens i klubb skal kjøre med klubbens drakt i alle konkurranser om ikke andre særskilte tilfeller er godkjent av klubben. Deltakelse for kommersielle team- eller lagsammensetninger uten tilknytning til NCF er ikke tillatt.

Særskilte tilfeller her skal, ifølge NCF sin side om klubbdrakter, sitat:

Så har vi i tillegg et Turrittreglement – fortsatt gjelder reglene for klubbdrakt. Her har man lov til å kjøre for den bedriften man jobber i, OM KLUBBEN GODKJENNER DETTE.

Styret i BCK vil da presisere at om du har løst helårslisens, så SKAL man stille i klubbdrakt. Ingen godkjennelser for andre drakter er gitt av styret i BCK!