Ekstraordinært Årsmøte 2021


Styret i Blindleia Cykleklubb kaller inn til Ekstraordinært Årsmøte 2021

Møtet avholdes på Teams, og alle opplysninger om hvordan man kan delta ligger i innkallingen.

Sakslisten med vedlegg kan leses her:

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Vel møtt!!

Styret i BCK