Årsmøte 2020


Viktig beskjed: Årsmøtet for 2020 er flyttet fra Horisonten til eTeateret. Datoen er også flyttet til 17.02.2021.

Vi vil i år ikke stå for noe bespisning eller sosialt i forbindelse med møtet. Møtet gjennomføres etter sakslista.

Og styret vil bare nevne, for de som ikke har hørt det, at det er en pandemi på gang! Har du det minste symptomer på luftveisinfeksjoner, hold deg hjemme! Det blir lagt ut et arrangement på interngruppe på Facebook der det er påmelding til møtet. Dette for å få litt oversikt over hvor mange som har tenkt og komme. Alle som møter opp blir registrert og listen blir tatt vare på i 10 dager, for at den så kastes.

Sakslisten med vedlegg kan leses her:

Sakslisten er låst til dette nå, men det mangler p.t. noe opplysninger i et vedlegg. Dette fremskaffes til årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Det er verdt og få med seg at det er kommet inn et par saker til årsmøtet som styret har valgt og ikke ta med. Disse vedtakene kan dere lese i referat fra styremøte 03.02.2021:

Saken angående «Førstehjelp» refererer til et vedtak styremøte 16.12.2020:

Styret beklager at denne saken ikke har blitt opplyst til forslagsstiller.

Dette innlegget vil bli oppdatert om nye momenter kommer opp.

Vel møtt!!

Styret i BCK