Månedsarkiv: mars 2021


Ekstraordinært Årsmøte 2021

Styret i Blindleia Cykleklubb kaller inn til Ekstraordinært Årsmøte 2021 Møtet avholdes på Teams, og alle opplysninger om hvordan man kan delta ligger i innkallingen. Sakslisten med vedlegg kan leses her: For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og […]